Staże Wakacyjne

Laboratoria doświadczalne Centrum Optycznych Technologii Kwantowych QOT zapraszają młodych studentów do odbycia stażu wakacyjnego. Nawiązanie współpracy umożliwia:

 • zapoznanie się z realiami pracy naukowej w jej rozmaitych aspektach
 • zaliczenie praktyk, pracowni i indywidualizację toku studiów

 

Zachęcamy do rozważenia wkroczenia na ścieżkę prowadzącą do doktoratu z optyki kwantowej. W zakresie tematów realizowanych w laboratorium mieszczą się zagadnienia o znaczeniu fundamentalnym (np. ultraprecyzyjne pomiary) a także ogromnym potencjale zastosowania w przyszłości (np. sensory pól, inżynieria stanów atomowych, kwantowe ograniczenia komunikacji).

Prace badawcze realizowane w naszych laboratoriach należą do najbardziej skomplikowanych – łączą nowoczesne metody wielu dziedzin. Jednocześnie mamy wieloletnie doświadczenie w angażowaniu studentów w odpowiednio dobrane elementy większych projektów, tak aby wspierać Wasz rozwój a także umożliwiać szybkie uzyskiwanie wyników naukowych udokumentowanych publikacjami. Podjęcie pracy w naszym laboratorium jest sensowne pod warunkiem że możecie poświęcić odpowiednio dużą ilość czasu i jesteście gotowi uwierzyć, że postępowanie ściśle wg. naszych wskazówek pozwoli Wam powtórzyć sukcesy Waszych poprzedników.

 

Zainteresowanych zapraszamy do umówienia się na wizytę w laboratorium, obejrzenie przykładowych projektów, rozmowę ze starszymi studentami oraz naukowcami o możliwych ścieżkach rozwoju.

Pracę w laboratorium zaczynamy od zapoznania z podstawowymi zjawiskami i aparaturą poprzez własnoręczną budowę interferometru, sprzęgnięcie światła do wnęki rezonansowej oraz samodzielną próbę napisania skryptów do obsługi typowej elektroniki.Wykonanie takich zadań pozwoli się nam zorientować, jakie zadania są dla kogo najbardziej odpowiednie i rozwijające.

 

Przykładowe projekty na miarę początkujących studentów:

 • budowa interferometru dwuwiązkowego z pokrętłami do regulacji średnich q i p
 • przygotowanie płyty z laserem oraz modulatorem z wyjściem światłowodowym
 • rozbudowa oprogramowania kamery do pomiaru średnicy wiązki: debug istniejącej wersji, uporządkowanie, precyzyjne dopasowanie w osobnym wątku
 • budowa precyzyjnego spektrometru z linijką diodową – zapoznanie z transformacją fouriera w czasie i przestrzeni
 • budowa spektrometru z przestrajanym interferometrem fabry-perot (głównie łączenie modułów elektronicznych)
 • uruchomienie lasera telekomunikacyjnego i charakteryzacja heterodynowa (praktyka w czytaniu dokumentacji, połączeniu modułów elektronicznych a na koniec pomiar dudnień mikrofalowych)
 • przygotowanie modułu do konwersji pól mikrofalowych w ciepłych atomach (planowanie i kontrola średnic wiązek, łączenie bardzo różnych laserów)
 • przygotowanie modułu stabilizacji lasera
  • z wnęką transfer lock
  • lub na dudnienia
  • lub do rezonansu atomowego
 • badanie zależności polaryzacyjnych w pierścieniowej wnęce optycznej (ćwiczenie z połączenia diagonalizacji macierzy 2×2 i rozpływania pakietów falowych z rzeczywistością eksperymentu)
 • symulacja zapisu impulsów w pamięci kwantowej (skrypty w pythonie, wizualizacja, uzgodnienie z zespołem eksperymentatorów)
 • numeryczna faktoryzacja operacji kwantowych na elementy dostępne (skrypty w pythonie)
 • przygotowanie skryptów do wizualizacji stanów własnych dwóch atomów rydbergowskich (skrypty do szukania efektów w bogactwie rozwiązań)

 

 

Typowe elementy pracy badawczej:

 • (roz)budowa układu optycznego
  • na stole/płycie tzn. ustawianie elementów skutkujące zmierzonym przebiegiem wiązki
  • justowanie (precyzyjne poprawy ustawienia) soczewek/luster/modulatorów w celu osiągnięcia optymalnego trafienia np. do światłowodu, do wnęki
  • pomiar wiązek początkowych (np. z lasera) i obliczenie soczewek dopasowujących
  • kontrola i weryfikacja stanu polaryzacji wiązek na poszczególnych etapach
 • budowa łanucha elektronicznego
  • detektor – wzmacniacz – mieszacz – karta pomiarowa, sprawdzenie działania i czystości sygnału na wszystkich etapach za pomocą oscyloskopu
  • regulacja wzmacniaczy elektronicznych dla osiągnięcia zadanej mocy
  • mikrofalowego: syntetyzer (tzn. generator), mieszacz, wzmacniacze, i sprawdzenie sygnałów za pomocą analizatora widma
 • pisanie skryptów (python)
  • dla elementów generowania i przetwarzania sygnałów
  • do kontroli laserów wąskopasmowych